ماموریت شرکت

ماموریت منطقه شش شرکت آب و فاضلاب تهران:

-تولید، تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و همچنین دفع بهداشتی فاضلاب در محدوده عملیاتی تعیین شده از طریق:

- توسعه،اصلاح و بازسازی تاسیسات و شبکه آب و فاضلاب شهری متناسب با نیاز موجود و پیش بینی های آینده

- نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تاسیسات و شبکه های آب و فاضلاب

- ارائه خدمات مطلوب به مشترکان آب و فاضلاب 

خط مشی کیفیت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران ،افزایش سطح رضایت مشترکین و متقاضیان، پاسخگویی بهینه به نیازمندیهای ایشان و بهره برداری بهینه از تاسیسات موجود می باشد. بدین منظور استاندارد نظام مدیریت کیفیت ایزو 9001 ویرایش 2000 را سرلوحه کار خود قرار داده و با استفاده از روشهای ذیل برای دستیابی به اهداف فوق تلاش می نمائیم :

1- شناسایی نیازمندیهای مشترکین و تلاش در جهت برآورده نمودن رضایت آنها .
2- توجه به جایگاه والای منابع انسانی منطقه و ارتقاء سطح دانش و مهارت آنها بمنظور ارائه خدمات مطلوبتر.
3- به حداقل رساندن میزان حضور مشترکین در واحدهای اداری و کاهش زمان رسیدگی به حوادث در پستهای امداد و تعمیرات.
4- رعایت ضوابط و معیارهای مورد پذیرش برای ایجاد وبهره برداری از تاسیسات توزیع آب شهری.
5- دریافت نیازمندیها وانتظارات طرفهای ذینفع از جمله شرکت آب وفاضلاب شهر تهران واجرای صحیح آنها و ارائه گزارش در مقاطع تعیین شده با توجه به نیازمندیهای استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2000.
6- بهبود مستمر سیستم مدیریت و فعالیتهای آبفای منطقه 6 بر اساس ضوابط نظام مدیریت کیفیت . 
7- تلاش برای شفاف سازی فعالیتهای مرتبط با مشترکین و متقاضیان منطقه 6 .
8- تلاش در جهت زمانبندی واقعی پروژه ها و اجرای آنها در زمان تعیین شده.

مدیریت منطقه بمنظور دستیابی به رضایت مشترکین و بهبود مداوم نظام مدیریت کیفیت ، مسئولیت نظارت وکنترل وتامین منابع لازم جهت اجرای این نظام را بر مبنای بیانیه حاضر بر عهده گرفته وانتظار دارد کلیه کارکنان منطقه با درک وظایف ومسئولیتهای سازمانی خود با همدلی، همفکری وهمکاری در راستای اهدف فوق که همانا استقرار و اجرای مؤثر وپویای نظام مدیریت کیفیت وبهبود مداوم آن است گام بردارند.