شرکت آب و فاضلاب استان تهران/درباره ما/گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

اخذ و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO در آبفای منطقه 6

آبفای شهرری درسال 1382 موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت( ISO 9001-2000 ) ، از سوی شرکت MIC انگلستان گردید و طی سه سال ، چهار مورد ممیزی از سوی این شرکت با موفقیت انجام و منجر به ارتقاء درجه سیستم مدیریت کیفیت منطقه از High Risk   به Medium Risk  گردید . در ادامه آبفای شهرری در سال 1386 موفق به تمدید گواهینامه به مدت سه سال دیگر و گستردگی مربوط به آب و فاضلاب(Water & Sewage) گردید.

شایان ذکر است امتیاز این گواهینامه نسبت به گواهینامه های مشابه (Water & Wast Water) بالاتر میباشد .