در باره فاضلاب

مراحل تغییر قطر انشعاب فاضلاب چیست ؟

تغییر قطر انشعاب فاضلاب - متناسب کردن ظرفیت استفاده با نیاز مشترک

مفاهیم: افزایش ظرفیت قراردادی یا قطرانشعاب

کلیه مشترکین یا استفاده کنندگان از خدمات فاضلاب می توانند درخواست افزایش ظرفیت انشعاب قراردادی را ( به نام صاحب انشعاب) بنماید ، انجام درخواست منوط به وجود امکانات لازم برای شرکت است.

مراحل ارائه خدمت :

1.  مراجعه مشترک به قسمت پذیرش و تکمیل فرم مخصوص تقاضا

2.  بازدید از وضعیت ملک و تشخیص امکان ارائه خدمات

3.مراجعه مجدد مشترک و محاسبه و تعیین هزینه های مابه التفاوت تغییر ظرفیت

4.  پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده

5.  اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط و ارائه به کارگاه نصب در مورد افزایش قطر

6.حفاری و تغییر قطر انشعاب - هزینه ها به نرخ تغرفه های جاری محاسبه می گردد .

مواردی که در ارتباط با نصب انشعاب فاضلاب بر عهده مالکین محترم می باشد چیست؟

·  لوله‌کشی فاضلاب درداخل منازلبر عهده ساکنین بوده و این شرکت هیچگونه مسئولیتی را جهت حفاری و لوله‌گذاری برعهده نمی‌گیرد. مالکین محترم می‌توانند با انتخاب پیمانکار راساً لوله‌کشی داخلی منزل خود را انجام دهند.

·  مالکان محترم در نصب انشعاب منازل توجه فرمایید که شیب مناسب در لوله‌گذاری رعایت شود. بالاخص در طبقات زیر همکف که اگر شیب لوله رعایت نشود، به هنگام بارندگی و یا افزایش سطح فاضلاب، باعث پس‌زدگی به داخل منازل می‌شود.

·  برابر ماده 660 قانون مجازات اسلامی هرکس بدون پرداخت حق انشعاب فاضلاب مبادرت به نصب و استفاده غیرمجاز از انشعاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.

·  نظر به اینکه شبکه فاضلاب تهران بر اساس فاضلاب خانگی طراحی و اجرا شده‌است؛ لذا مالکین موظفند در زمان نصب انشعابات نسبت بهجداسازی آب باران و هدایت آن به چاه جذبیاقدام نمایند در غیر اینصورت مسئولیت پس‌زدگی یا گرفتگی خطوط در اثر وصل آب باران و کف‌شور حیاط و پارکینگ‌ها به عهده مالک یا مالکان خواهد بود.

·  شبکه جمع‌آوری فاضلاب جهت فاضلاب خانگی (توالت، دستشویی، آشپزخانه و حمام) طراحی شده‌است. لذااتصال آب باران پشت‌بام و حیاط منزل و پارکینگ‌هابه شبکه جمع‌آوری فاضلاب غیرمجاز بوده و در صورت مشاهده آن علاوه بر قطع انشعاب مشمول جریمه‌ می‌شود.

·  ریختن زباله و اجسام جامد و مواد شیمیایی داخل شبکه جمع‌آوری فاضلاب باعث اختلال در سیستم می‌شود. در صورت بروز مشکل کلیه هزینه‌های حفاری و رفع انسداد به عهده مشترک خواهد بود.

·  هرماه با برداشتن دریچه سیفون و با فشار شیلنگ آب اقدام به شستشوی داخل سیفون نمایید تا احتمال گرفتگی سیفون کمتر شود.

·  جهت رفع گرفتگی و شستشو سیفون فاضلاب، نمایان بودن دریچه بازدید انشعاب ضروری می‌باشد، لذا به مشترکین محترم توصیه می‌شود در حفظ و همسطح سازی این دریچه‌ها مراقبت لازم را بعمل آورند.

فرآیند نصب انشعاب فاضلاب چیست ؟

در صورتیکه به دلایل مختلف اشتراکی توسط پیمانکار این شرکت نصب نگردیده باشد ، مقتضی است مشترک با همراه داشتن قبض آب و قرارداد انشعاب فاضلاب جهت نصب به این شرکت مراجعه نمایند .

مراحل نصب به شرح ذیل می باشد :

1.مراجعه مشترک و تکمیل فرم امکان سنجی

2 .بررسی امکان نصب توسط کارشناسان مربوطه (مدت تقریبی 2 هفته)

3 .دریافت نامه درخواست مجوز شهرداری از شرکت فاضلاب توسط مشترک

4 .ارائه مجوز شهرداری توسط مشترک به شرکت فاضلاب

5 .صدور فرم دستور نصب انشعاب به پیمانکار


متقاضیان جهت ارایه درخواست انشعاب فاضلاب به کجا باید مراجعه کنند؟

متقاضیان جهت ارایه درخواست انشعاب فاضلاب باید به نواحی آب و فاضلاب در محدوده ملک خود مراجعه کنند. (آدرس نواحی در قبوض آب بهاء مشترک درج گردیده است .)