شرکت آب و فاضلاب استان تهران/آموزش همگانی/مقاله آب/مدیریت خشکی در کاهش آب مورد نیاز فضای سبز

استفاده از مدیریت خشکی در کاهش آب مورد نیاز فضای سبز

  بدون شک یکی از فاکتورهای مهم و کلیدی در پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی امروزی، فضای سبز و محیط زیست می باشد. فضای سبز در تولید اکسیژن، کاهش گرد و غبار هوا به خصوص در مناطق بادخیز، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش تبخیر شدید از سطح خاک موثر است. علاوه بر موارد ذکر شده، ایجاد فضاهای زیبا و دل نشین و همچنین فراهم آوردن آرامش روانی را می توان از دیگر مزایای فضای سبز نام برد. در این میان یکی از عوامل محدودکننده گسترش فضای سبز، کمبود منابع آب قابل دسترس می باشد. از طرف دیگر، گسترش فضای سبز فعلی برای دستیابی به استانداردهای جهانی سرانه فضای سبز شهری، موجب افزایش پوشش گیاهی موجود می شود که خود به معنی افزایش نیاز به منابع آب است، از این رو با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و محدودیت های تامین منابع آب، لازم است راهبردهای مدیریت فضای سبز شهری به گونه ای تغییر کند که سازگار با اهداف دراز مدت مدیریت شهری در طراحی، ایجاد و نگهداشت فضای سبز باشد.

   راهکارهای گوناگونی برای مواجه شدن با این شرایط وجود دارد که از مهم ترین آن ها می توان به مدیریت منابع آب و آبیاری فضای سبز، انتخاب و کاشت گونه های گیاهی مقاوم به خشکی و مناسب با اقلیم منطقه، عملیات اصلاح خاک، هرس و کنترل علفهای هرز و مدیریت در توسعه فضای سبز نام برد. بر این اساس اجرای طرحهای جداسازی شبکه آب فضای سبز از شبکه آب شرب و تامین آب فضای سبز از منابع آب غیرقابل شرب و پساب تصفیه شده در شهرها، پیگیری جدی در زمینه طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در فضاهای سبز و جایگزینی روشهای سنتی با بازده آبیاری پایین با روشهای آبیاری تحت فشار (قطره ای، بارانی، میکرو و ...) که از بازده بالایی برخوردار است، توصیه می شود.

   اعمال مدیریت بر زمان و شیوه آبیاری، بدین نحو که آبیاری فقط در هنگام شب انجام شود و آبرسانی با تانکر یا کانالهای خاکی تبدیل به سیستمهای انتقال آب با خطوط آبرسانی شود، افزایش دور آبیاری (فاصله بین دو آبیاری) با افزایش ظرفیت نگهداری آب و خاک با استفاده از کودهای دامی و آلی و ابر جاذب ها (هیدروژل ها و...) و همچنین انجام آبیاری به میزان کافی و آموزش نیروهای آبیار در فضای سبز و اعمال نظرات کارشناسی بر نحوه آبیاری، از دیگر مواردی است که در بخش اعمال مدیریت بر منابع آب و آبیاری فضای سبز باید به آن توجه شود.کلید واژه: فضای سبز، مدیریت خشکی، آبیاری تحت فشار، منابع آب

نویسنده: امیری محمدجواد,عابدی کوپایی جهانگیر,ابراهیم زاده علی