دوره صدور قبض آب چه مدت است؟
تغییر زیاد در بهای آب را چگونه اطلاع دهیم؟
آیا ماموران آب و فاضلاب حق اخذ وجه بصورت نقدی رادارند؟
در صورت تاخیر در پرداخت قبض آب چه خواهد شد؟
چرا باید بدهی معوقه پرداخت کنیم؟
بهنگام ساخت بنا یا تغییر کاربری باید چکار کرد؟
ماموران قرائت کنتور و آب بها را چگونه شناسایی کنیم؟
در صورتیکه هنگام مراجعه مامور قرائت در منزل نباشیم چه می شود؟
وقتی بنظر می رسد کنتور خراب است باید چه کرد؟
آیا مسئولیت تاسیسات داخل منزل بعهده شرکت آب و فاضلاب است؟
آب بهای ما نسبت به گذشته بسیار بیشترشده است. دلیل چیست؟
آیا میتوان روی شیری که انشعاب آب را به منزل یا مغازه ما وصل می کند با آسفالت یا موزاییک پوشاند؟
مدتی عازم مسافرت هستیم. باید چه کنیم؟
لوله های آب در نزدیکی منزل ما شکسته است. به کجا باید خبر دهیم؟
شکایات خود را به کجا باید منعکس کنیم؟
آیا میتوانیم از انشعاب آب خود به همسایگان بدهیم؟
آیامیتوانیم کنتور خود را خود تعمیر کنیم؟
آیا میتوانیم روی دریچه کنتور را بپوشانیم؟
پلاکی در ملک ما از طرف شرکت آب و فاضلاب نصب شده است. آیا میتوانیم آنرا برداریم؟
آب شرب شهر تهران از طریق چه سدهایی تامین می شود؟
آیا هنگام خرید یا اجاره، برگ تسویه حساب از شرکت آب و فاضلاب لازم است؟
الگوی مصرف آب برای هر اشتراک چقدر است؟

دوره صدور قبض آب چه مدت است؟
قبض آب بها تقریبا هر دو ماه یکبار صادر می شود . چنانچه بیش از١٥ روز در وصول آن تاخیر افتاد ، مراتب را کتباً به آب و فاضلاب منطقه خود اعلام فرمایید .
Top

تغییر زیاد در بهای آب را چگونه اطلاع دهیم؟
در صورتی که مصرف آب شما در قبض کمتر یا بیشتر از میانگین قبل درج شده بود، با اعلام رقم کنتور فعلی آب و فاضلاب منطقه خود را مطلع کنید.
Top

آیا ماموران آب و فاضلاب حق اخذ وجه بصورت نقدی رادارند؟
ماموران آب و فاضلاب مناطق برای وصول وجه نقد به مشترکین مراجعه نمی کنند. لذا در صورت مشاهده چنین مواردی سریعاً نیروی انتظامی را مطلع فرمایید.
Top

در صورت تاخیر در پرداخت قبض آب چه خواهد شد؟

هر گونه تاخیر در پرداخت آب بها و اقساط هزینه انشعاب، موجب قطع جریان آب می شود ووصل مجدد آن با در یافت هزینه اتصال و تسویه حساب امکان پذیر خواهد بود.

Top

چرا باید بدهی معوقه پرداخت کنیم؟
هنگام خرید و یا اجاره املاکی که دارای انشعاب آب هستند حتما به آب و فاضلاب منطقه خود مراجعه نموده و برگ تسویه حساب دریافت نمایید تا مشمول پرداخت بدهی های معوقه نشوید.
Top

بهنگام ساخت بنا یا تغییر کاربری باید چکار کرد؟
قبل از هر گونه ساخت و ساز یا تغییر در نوع مصرف آب، لازم است صاحب ملک به آب و فاضلاب منطقه خود مراجعه نماید.
Top

ماموران قرائت کنتور و آب بها را چگونه شناسایی کنیم؟
کلیه ماموین قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها باید دارای لباس فرم و کارت شناسائی باشند، لذا از ورود افرادی که فاقد لباس فرم و کارت شناسایی معتبر هستند به داخل اماکن جدا خودداری فرمایید.
Top

در صورتیکه هنگام مراجعه مامور قرائت در منزل نباشیم چه می شود؟
در صورت عدم حضور مشترک هنگام قرائت کنتور، کارت مخصوص به جای گذاشته می شود لطفاً پس از رویت آن آخرین رقم کنتور آب خود را قرائت و با شماره تلفن مندرج در کارت با امور مشترکین منطقه خود تماس حاصل تا نسبت به صدور قبض آب بها اقدام نمایند.
Top

وقتی بنظر می رسد کنتور خراب است باید چه کرد؟
هنگام خرابی کنتور مراتب را سریعا به اطلاع آب و فاضلاب منطقه خود برسانید.
Top

آیا مسئولیت تاسیسات داخل منزل بعهده شرکت آب و فاضلاب است؟
مسئولیت حفظ و نگهداری تاسیسات داخلی آب ملک صرفاً به عهده مشترک می باشد.
Top

آب بهای ما نسبت به گذشته بسیار بیشترشده است. دلیل چیست؟
بمنظور حصول اطمینان از عدم شکستگی تاسیسات داخلی و اتلاف آب، لوله کشی تاسیسات داخلی ساختمان خود را آزمایش نمایید.
Top

آیا میتوان روی شیری که انشعاب آب را به منزل یا مغازه ما وصل می کند با آسفالت یا موزاییک پوشاند؟
بمنظور جلوگیری از خسارت های احتمالی، محفظه شیر انشعاب را همواره مرئی نگاه دارید.
Top

مدتی عازم مسافرت هستیم. باید چه کنیم؟
اگر عازم مسافرت هستید لطفاً انشعاب آب خود را بطور موقت از شیر فلکه قطع نمایید.
Top

لوله های آب در نزدیکی منزل ما شکسته است. به کجا باید خبر دهیم؟
درصورت شکستگی شبکه آب تهران، لطفاً مراتب را سریعا" به پست امداد منطقه خود اطلاع دهید.
Top

شکایات خود را به کجا باید منعکس کنیم؟
شماره تلفن ١٢٢ (واحد ارتباطات مردمی آبفای استان تهران) در تمامی ساعات شبانه روز پاسخگوی شهروندان عزیز است.
Top

آیا میتوانیم از انشعاب آب خود به همسایگان بدهیم؟
امکان نقل و انتقال آب از ملکی به ملک دیگر وجود ندارد.
Top

آیامیتوانیم کنتور خود را خود تعمیر کنیم؟
هر گونه دست کاری در کنتور و اتصالات مر بوط به آن ممنوع می باشد.
Top

آیا میتوانیم روی دریچه کنتور را بپوشانیم؟
بمنظور تسهیل درامر قرائت کنتور لطفاً روی دریچه اتاقچه کنتور ایجاد مانع نکنید.
Top

پلاکی در ملک ما از طرف شرکت آب و فاضلاب نصب شده است. آیا میتوانیم آنرا برداریم؟
از پلاک نصب شده بمنظور شناسایی هر چه بهتر ملک و کنتور، مراقبت نمایید.
Top

آب شرب شهر تهران از طریق چه سدهایی تامین می شود؟

از طریق سدهای لار، کرج، لتیان و طالقان.

Top

آیا هنگام خرید یا اجاره، برگ تسویه حساب از شرکت آب و فاضلاب لازم است؟

هنگام خرید یا اجاره املاکی که دارای انشعاب آب هستند، حتما باید به آبفای منطقه خود مراجعه کنید و برگ تسویه حساب را دریافت کنید تا مشمول پرداخت بدهی معوقه نشوید.

Top

الگوی مصرف آب برای هر اشتراک چقدر است؟
١٨ متر مکعب(معادل ١٨ هزار لیتر) در ماه.
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.