مسابقه

کک

باتوجه به پوستر راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب، 5 روش صرفه جویی مهم تر ازنظر شما کدام است؟

پاسخ های مورد نظر خود را به شماره 200006122 ارسال فرمایید.

.به شرکت کنندگان در مسابقه با انجام قرعه کشی جوایزی اهدا خواهد شد.