چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

  • اذان صبح ۰۴ : ۵۵ : ۳۱
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۲۷ : ۳۶
  • اذان ظهر ۱۳ : ۰۷ : ۳۳
  • غروب خورشید ۱۹ : ۴۶ : ۵۶
  • اذان مغرب ۲۰ : ۰۴ : ۴۶
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۱ : ۴۶
 
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.