دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

  • اذان صبح ۰۳ : ۵۹ : ۱۴
  • طلوع خورشید ۰۵ : ۴۸ : ۰۳
  • اذان ظهر ۱۳ : ۰۵ : ۱۲
  • غروب خورشید ۲۰ : ۲۲ : ۲۵
  • اذان مغرب ۲۰ : ۴۲ : ۲۶
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۰ : ۵۱
 
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.