اهداف استراتژیک شرکت

اهداف استراتژیک

شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران

اهداف استراتژیک مهمترین رکن جهت سازی فعالیتهای مدیریت استراتژیک است. در شرکت آب وفاضلاب پس از بررسی اهداف استراتژیک شرکت و همچنین نقشه استراتژی قبلی شرکت اهداف استراتژیک با همکاری و دریافت نقطه نظرات کلیه معاونین و مدیران تنظیم گردید که در دیل به آنها پرداخته شده است.

برای اطمینان از حفظ همسویی و یکپارچگی با اهداف استراتژیک سطح بالا دست برای شرکتهای زیرمجموعه استان این اهداف ابتدا با کمک معاونین و مدیران استخراج شد. در گام بعدی این اهداف با کمک معاونین و مدیران استان استخراج گردید. و سپس در یک فرایند همسو سازی عناوین و محتوای اهداف استراتژیک به گونه ای برای شرکت استخراج گردید که با اهداف مشابه در استان سازگاری داشته باشد.

روابط علت معلولی نیز در نقشه استراتژی شرکت تعریف گردید.

1-        کاهش زیان

زیان یا سود یک شرکت، توان عملیاتی شرکت را در طی یک دوره زمانی مشخص، اندازه­گیری می‌کند. زیان نشان دهنده عدم کارایی مالی یک شرکت می‌باشد. اگر شرکت‌ها زیان داشته باشند در بلند مدت ریسک فعالیت‌های شرکت افزایش می‌یابد.

2-        افزایش درآمد (پاک و پایدار)

درآمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سهام به استثنای آورده صاحبان سرمایه تعریف می‌کنند. هرچقدر درآمد بیشتر باشد به گونه ای که از هزینه بیشتر باشد منجر به سود خواهد شد و اگر درآمد از هزینه کمتر باشد منجر به زیان خواهد شد. مفهوم درآمد هر دو گروه درآمد عملیاتی یا جاری و هم درآمد سرمایه‌ای می‌شود.

الف- درآمد جاری یا عملیاتی ، درآمدی است که از فعالیت اصلی و مستمر شرکت حاصل می‌گردد و شامل آب بها و فاضلاب بها می‌گردد. درآمد جاری تعیین کننده زیان شرکت است. کلیه هزینه‌های جاری شرکت براساس درآمد جاری صورت می‌گیرد.

ب- درآمد سرمایه‌ای(منابع سرمایه ای)، درآمدی است که بابت سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها صورت می‌گیرد. هرچقدر این درآمدها بیشتر باشد امکان خدمت‌رسانی به مشترکین و مشتریان بیشتر خواهد شد. از آنجا که توسعه شهری نیازمند توسعه شبکه آب و تاسیسات فاضلاب می‌باشد لذا درآمد سرمایه‌ای امکان توسعه خدمات شرکت را در حوزه فاضلاب و استمرار خدمت‌رسانی را از طریق بازسازی و نوسازی تاسیسات فراهم می‌کند.

برای افزایش درآمد محدودیتهایی مانند قیمت نیز وجود دارد. قیمتها، در شرایط رقابت کامل، از طریق نظام عرضه و تقاضا تعیین می شوندو برابر بودن قیمت با هزینه ی نهایی، شرط کارآمدی منابع تولیدی است. قیمت تنها ابزاری برای پوشش هزینه ها نیست، بلکه می تواند موجب تخصیص بهینه ی منابع نیز گردد.

در صنعت آب و فضلاب قیمت گذاری کالا و خدمات براساس عملکرد عوامل بازار شکل نمی گیرد و توسط دولت برای تامین هزینه ها و با در نظر گرفتن خصوصیاتی مانند عدم اعمال حقوق ماکیت فردی، منافع  هزینه های بین نسلی  استفاده کننده از آب، تامین آب شرب و بهداشتی برای امنیت اجتماعی، دسترسی به آب بهداشتی سالم و سیاستهای حمایتی از اقشار مختلف جامعه انجام می شود. این سیاست موجب تحمیل زیان انباشته، کاهش ارزش افزوده، عدم رعایت الگوی مصرف، کاهش تخصیص بهینه یمنابع سرمایه گذرای و سایر موارد می گردد و این در حالی است که قیمت به عنوان یک اهرم اقتصادی برای کنترل مصرف، اعمال انضباط های مالی و مدیریت تقاضا مورد استفاده قرار می گیرد.

3-        کاهش هزینه

هزینه‌ها تبلور مالی فعالیت‌های اجرایی شرکت است. هزینه‌های شرکت به دو گروه هزینه‌های اجرایی  و هزینه‌های سرمایه‌ای تقسیم می‌شود. هر چقدر هزینه‌های شرکت کاهش یابد امکان کاهش زیان فراهم می‌شود.

الف- هزینه‌های جاری یا عملیاتی:هزینه‌هایی مانند حقوق و دستمزد و هزینه‌های پیمانکاری و برونسپاری فعالیت‌های بهره برداری از تاسیسات و خدمت رسانی مهمترین هزینه‌های شرکت میباشد. 

کاهش هزینه ها لزوما با کاهش میزان استفاده از داراییها یا کاهش سطح خدمات همراه نیست بلکه می تواند از طریق افزایش بهره وری با مقدار مشخصی منابع، خروجی را افزایش داد.

ب- کاهش منابع سرمایه‌ای، شرکت های ابفا برای تامین نیازهای مالی اجرای پروژه های عمرانی از قبیل حفاری چاه ها، احداث تصفیه خانه ها، احداث ایستگاه های پمپاژ آب، احداث خطوط انتقال و شبکه های توزیع جدید نیازمند منابع مالی هستند. هر چقدر میزان بودجه لازم برای اجرای پروژه ها کاهش یابد میزان سرمایه لازم برای اجرای پروژه کاهش یافته و در سال های پس از بهره برداری هزینه های استهلاک کاهش می یابد.

4-        افزایش رضایت مشتری از طریق تامین نیازهای مشتریان

با برآورده ساختن نیازهای مشتریان است که می توان مشتریان فعلی را حفظ کرد و بهبود بستر لازم برای افزایش تعرفه های آب امیدوار بود. نجه رضایت مشتری، فراهم کننده بازخوردی درباره نموه عملکرد شرکت است. ویژگی های محصول و خدمت دربرگیرنده قابلیت عملکرد، قیمت و کیفیت محصول و خدمت است. اعتماد مشتریان و شهرت، شرکت را قادر می سازد تا به شکل کنش گرا خود را آن گونه که می خواهد برای مشتریان تعریف کند. ارتباط با مشتری در برگیرنده تحویل محصول و خدمت به مشتری و همچنین احساس مشتری در باره تجربه اش از شرکت است.

5-        کاهش آب بدون درآمد

کاهش آب بدون درآمد شامل هد رفت آب و مصارف مجازی است که درآمدی برای شرکت فراهم نمی کند. از آنجاییکه منابع مالی و هزینه های زیادی جهت تامین آب و استحصال آب مصرف می شود، شناخت و برنامه ریزی مدون جهت مرتفع نمودن میزان حجم هدر رفت آب موجب کاهش هزینه ها و حفظ منابع مالی می شود. از طرفی با توجه به محدود و نزولی بودن منابع تامین کاهش هدر رفت آب می تواند به کاهش فشار به منابع تامین آب به اندازه کاهش هدر رفت آب کمک نماید.

6-        توسعه تاب آور ظرفیت توزیع آب متناسب با رشد تقاضا

تامین آب شرب کافی با کیفیت مناسب همواره از مهمترین چاش های پیش روی مدیران و تصمیم گیرندگان آب شهری است. رشد جمعیت و درنتیجه روند افزایش تقاضای آب از یک طرف و کاهش منابع تامین آب اعم از آب های سطحی و زیرسطحی سبب شده است تا همواره نیازمند توسعه ظرفیت های تامین متناسب با رشد تقاضا باشیم. رشد حومه شهری به همراه توسعه ساخت و ساز در داخل محدوده های شهری منجر به افزایش بارگذاری جمعیتی و ضرورت نیاز به افزایش ظرفیت توزیع و تاسیسات می گردد.

7-        افزایش پساب تصفیه شده

گسترش شهرنشینی و افزایش چشمگیر جمعیت و نیز بهره برداری بی رویه از منابع آب برای تامین نیازهای مختلف، تاثیرات منفی جبران ناپذیری را بر محیط زیست و از جمله منابع آب برجای گذاشته است، به طوری که مدیریت منابع آب را با چاش بزرگی روبه رو کرده است. تهران به عنوان یک یاز بحرانی ترین مناطق، همواره درگیر کمبود اب بوده است به گونه ای که در سال های گذشته دوره های متعدد خشکسالی را پست سرگذاشته است. با توجه به استراتژیک بودن مدیریت منابع اب و همچنین بحران آب پیشرو، طراحی بهینه شبکه جمع آوری فاضلاب، تصفیه و انتقال آن برای مصارفی مانند کشاورزی و صنعتی می تواند به بازچرخانی منابع محدود آبی کمک نماید.

8-        استمرار آبرسانی و خدمت رسانی

مهمترین هدف شرکت های آب و فاضلاب تامین به موقع و مستمر آب به مشتریان است. تمام فعالیت های شرکت باید به گونه ای باشد تا کمترین میزان قطعی آب برای مشتریان اتفاق بیافتد. آب مایه حیات است و لذا کمترین میزان قطعی آب می تواند تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی را ایجاد کند. کلیه فعالیت هایی که در حوزه بهره برداری برای فراهم کردن امکان دسترسی مشتریان به آب شرب بهداشتی و با کیفیت صورت می گیرد در راستای حفظ کمیت مورد نیاز مشتریان تعریف گردد. هر چقدر حوادث شبکه و انشعابات کمتر باشد میزان استمرار آبرسانی و خدمت رسانی بیشتر خواهد شد. همچنین افزایش توان تاسیسات و قابلیت اطمینان آن ها بر این هدف تاثیر مستقیم دارد.

9-        حفظ و ارتقای کیفیت آب

با پیشرفت دانش و تکنولوژی و افزایش آگاهی از اهمیت آب و بیماری های منتقله ، امروز توجه به کیفیت آب افزایش یافته است. رشد سریع جمعیت همراه با محدودیت منابع اب و بهداشت ضعیف منمجر به افزایش بیماری های مرتبط شده است. یکی از حقوق اساسی بشر برای زندگی سالم دسترسی به آب آشامیدنی سالم است. حضور انواع میکروارگانیسم ها در آب منجر به بیماری ها شده و از طرف دیگر وجود برخی از املاح و مواد شیمیایی محصول در آب در صورتیکه خارج از حد مجاز باشند در بلند مدت برای بدن ایجاد بیماری ها و ناتوانی های مختلفی را می نماید. کیفیت آب از انجایی اهمیت می یابد که هم در صورت بروز مشکل دامنه فراگیری استفاده کنندگان از ان می تواند بسیار گسترده بوده و در کمترین زمان ممکن اثرات آن که می تواند در حد ساعت باشد بروز می کند و از طرف دیگر ویژگی های فیزیکی و ظاهری آن مانند بو، طعم و غیره توسط مشتریان به سهولت قابل مشاهده و ارزیابی است. این موضوع اهمیت پرداختن به کیفیت آب را بسیار حائز اهمیت می نماید.

10-  توسعه اتوماسیون

سرمایه اطلاعاتی شامل دو جزء است: زیرساخت فناوری و ابزارهای سرمایه اطلاعاتی. زیرساخت های فناوری شامل فناوری هایی مثل شبکه های ارتباطی، کامپیوترهای مرکزی و مهارت های مدیریتی مثل استانداردها، مدیریت بحران در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت شکبه است که برای توانمندسازی ارسال اثربخش و استفاده از ابزارهای سرمایه اطلاعاتی لازم هستند. ابزار سرمایه اطلاعاتی که بسته ای از اطلاعات، دانش و فناوری است که بر مبنای زیرساخت فناوری ساخته شده است، در واقع از فرایندهای کلیدی سازمان حمایت می کند. در شرکت کلیه فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات، اتوماسیون و هوشمندسازی شبکه و تاسیسات مانند اسکادا و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در حوزه این هدف می گنجد.

11-   ارتقای سرمایه های سازمانی

سرمایه سازمانی از آن دسته دارایی های نامشهود است که نسبت به سایر دارایی های نامشهود کمتر درک شده و اندازه گیری آن دشوار است. اما در سازمانههایی که در کارتهای امتیازی متوازن خود از اهداف مربوط به سرمایه های سازمانی استفاده کرده اند، یک تصویر سازگار و همسان از ماهیت سازمان مشاهده می شود.  در سازمان هایی که به شکل موفقیت آمیز روش کارت امتیازی متوازن را اجرا کرده اند، فرهنگی به چشم می خورد که در قالب آن کارکنان عمیقا از ماموریت، چشم انداز و ارزش های اصلی مورد نیاز برای اجرای استراتژی آگاهی دارند. این شرکت ها تلاش می کنند تا رهبری عالی را در تمامی سطوح بگونه ای اجرا نمایند که منجر به بسیج کردن و برانگیختن سازمان به سمت استراتژی شود. این سازمان ها در تلاشند تا بین اهداف استراتژیک و اهداف فردی، تیمی و دپارتمانی همسویی ایجاد کنند. اگرچه در این پروژه ما وارد مرحله همسویی نشده ایم.

12-   ارتقای سرمایه های انسانی

تحقق برنامه های استراتژیک بر این اساس ارزیابی می­شود که آیا کارکنان نوع صحیح مهارت و سطح مهارت مناسبی برای اجرای فرایندهای داخلی کلیدی کسب و کار دارند و یا خیر. اولین مرحله در برآورد میزان آمادگی سرمایه نیروی انسانی، شناسایی خانواده مشاغل استراتژیک است- مشاغلی که در آن کارکنان با مهارت­های صحیح، استعداد و دانش مناسب، بیشترین تاثیر را بر بهبود فرایندهای داخلی کلیدی دارند. سازمان­ها ممکن است به بهره بردارها، مهندسین دفتر فنی، سرپرستان مشترکین، امور حوادث و اپراتورهای مراکز تماس نیاز داشته باشند؛ و برخی از مشاغل نسبت به سایرین تاثیر بیشتری بر روی استراتژی دارند. مدیران باید تعداد مشاغلی که بیشترین تاثیر را بر روی اجرای استراتژی دارند را شناسایی و بر روی آنها تمرکز کنند.