امور آب و فاضلاب باقر شهر

 

 باقرشهر

 

این امور آب در جنوب شهرستان ری واقع است و شهر باقر شهر  80 هزار  نفر جمعیت دارد.

محدوده زیر پوشش :

از شمال : 
از جنوب :
از شرق:
از غرب: 
 

دفتر امور مشترکین :

باقرشهر- خیابان شهید چله دوان- جنب آتش نشانی باقرشهر – تلفن: 55224503

امور بهر برداری و پست امداد :

جاده قدیم تهران،قم- رو به روی سایپا پرس- خیابان تختی-  تلفن:    55206968

تعداد اشتراک زیر پوشش:

 اشتراک آب:  11.450              اشتراک فاضلاب:

 

  ماموران قرائت کنتور

باقرشهر

ارتباط با مدیریت امور آبفای باقرشهر با شماره 55202744 امکان پذیر می باشد.

 


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.