امور آب و فاضلاب باقر شهر

 

باقرشهر

 

امور آب و فاضلاب باقرشهر در جنوب شهرستان ری واقع است و به 136هزار و 880 نفر حمعیت شهری و روستایی(96 هزار و 570 نفر شهری و 40 هزار و 310 نفر روستایی)خدمات رسانی می کند.

تعداد اشتراک : 15 هزار و 676

 اشتراک آب شهری:  10 هزار و 812        اشتراک آب روستایی: 4 هزار و 864    

اشتراک فاضلاب:

محدوده زیر پوشش :

از شمال : 
از جنوب :
از شرق:
از غرب: 
 

دفتر امور مشترکین :

باقرشهر- خیابان شهید چله دوان- جنب آتش نشانی باقرشهر – تلفن: 55224503

امور بهر برداری و پست امداد :

جاده قدیم تهران،قم- رو به روی سایپا پرس- خیابان تختی-  تلفن:    55206968

 

 

  ماموران قرائت کنتور

باقرشهر

ارتباط با مدیریت امور آبفای باقرشهر با شماره 55202744 امکان پذیر می باشد.

 

 

آخرین به روز رسانی : 17تیرماه 99