امور آب و فاضلاب قیام دشت

 

 قیام دشت

امور آب و فاضلاب قیام دشت در شرق شهرستان ری در مسیر بزرگراه امام رضا(ع)واقع است و جمعیت شهری و روستایی بالغ بر 67 هزار 600 نفر (61هزار و 600 نفرشهری و 6هزار نفر روسشتایی) را  زیر پوشش خدمات رسانی دارد.

محدوده زیر پوشش :

از شمال :  روستای چل قز
از جنوب : بزرگراه امام رضا(ع)
از شرق: شهرستان پاکدشت
از غرب: شهرک صنعتی خاوان
 

دفتر امور مشترکین :

قیام دشت- خیابان ولی عصر- انتهای 16 متری ولی عصر – تلفن 33581442

امور بهر برداری و پست امداد :

قیام دشت- خیابان ولی عصر- انتهای 16 متری ولی عصر-  تلفن  33591442

تعداد اشتراک زیر پوشش: 9هزار و 791

 اشتراک آب شهری:  80474           اشتراک اب روستایی: 817

اشتراک فاضلاب:  1.222

  قیامدشت

 ارتباط با مدیریت امور آبفای قیام دشت با شماره 33581442 امکان پذیر می باشد.

کروکی امور مشترکین

 

آخرین به روزرسانی: 24 تیرماه 1399