امور آب و فاضلاب قیام دشت

 

 قیام دشت

 

این امور آب در شرق شهرستان ری واقع است و شهر قیام دشت با جمعیت 60 هزار  نفر را زیر پوشش دارد.

محدوده زیر پوشش :

از شمال :  روستای چل قز
از جنوب : بزرگراه امام رضا(ع)
از شرق: شهرستان پاکدشت
از غرب: شهرک صنعتی خاوان
 

دفتر امور مشترکین :

قیام دشت- خیابان ولی عصر- انتهای 16 متری ولی عصر – تلفن 33581442

امور بهر برداری و پست امداد :

قیام دشت- خیابان ولی عصر- انتهای 16 متری ولی عصر-  تلفن  33591442

تعداد اشتراک زیر پوشش:

 اشتراک آب:   9.121             اشتراک فاضلاب:

  قیامدشت

 ارتباط با مدیریت امور آبفای قیام دشت با شماره 33581442 امکان پذیر می باشد.

کروکی امور مشترکین

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.