امور آب و فاضلاب کهریزک

 کهریزک

 

امور آب و فاضلاب کهریزک در جنوب شهرستان ری واقع است و جمعیت شهری و روستایی  بالغ بر81 هزار  نفر (66 هزار نفر شهری و 15.400 نفر روستایی)را زیر پوشش خدمات رسانی دارد.

محدوده زیر پوشش :

از شمال : 
از جنوب : بلوار شهید بهشتی
از شرق: ساختمان بخشداری
از غرب:  خیابان شهید همتی
 

دفتر امور مشترکین :

کهریزک- بلوار شهید بهشتی- جنب بخشداری – تلفن 56524949

امور بهر برداری و پست امداد :

کهریزک- شهرک امام حسن(ع)- کوچه نهم- تلفن  56543663

تعداد اشتراک زیر پوشش:9.403

 اشتراک آب شهری:  7.200                   اشتراک آب روستایی:  2.203   

اشتراک فاضلاب: 2.701

 

ماموران قرائت

 کهریزک

ارتباط با مدیریت امور آبفای باقرشهر با شماره 56525060 امکان پذیر می باشد.

کروکی امور مشترکین

 

آخرین به روزرسانی: 24 تیر 1399