امور آب و فاضلاب کهریزک

 کهریزک

 

این اداره ، در جنوب شهرستان ری واقع است و شهر کهریزک با جمعیت 67 هزار  نفر را زیر پوشش دارد.

محدوده زیر پوشش :

از شمال : 
از جنوب : بلوار شهید بهشتی
از شرق: ساختمان بخشداری
از غرب:  خیابان شهید همتی
 

دفتر امور مشترکین :

کهریزک- بلوار شهید بهشتی- جنب بخشداری – تلفن 56524949

امور بهر برداری و پست امداد :

کهریزک- شهرک امام حسن(ع)- کوچه نهم- تلفن  56543663

تعداد اشتراک زیر پوشش:

 اشتراک آب:  5.400            اشتراک فاضلاب:

ماموران قرائت

 کهریزک

ارتباط با مدیریت امور آبفای باقرشهر با شماره 56525060 امکان پذیر می باشد.

کروکی امور مشترکین

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.