امور آب و فاضلاب خاورشهر

 خاورشهر

اداره آب و فاضلاب خاورشهر در شرق شهرستان ری واقع است و شهر خاورشهر  با جمعیت 18 هزار  نفر را زیر پوشش دارد.

محدوده زیر پوشش :

از شمال :  بزرگراه امام رضا(ع)
از جنوب : روستای محمودآباد
از شرق: جاده قاسم آباد
از غرب: جاده محمودآباد

دفتر امور مشترکین :

بزرگراه امام رضا(ع)- رو به روی پادگان حزب ا...- ابتدای خاورشهر – تلفن 33852021

امور بهر برداری و پست امداد :

بزرگراه امام رضا(ع)- رو به روی پادگان حزب ا...- ابتدای خاورشهر – تلفن 33853434

تعداد اشتراک زیر پوشش:

 اشتراک آب:   3.607          اشتراک فاضلاب:1.117

 ماموران قرائت

 

خاورشهر

ارتباط با مدیریت امور آبفای قیام دشت با شماره 33853434 امکان پذیر می باشد.

کروکی امور مشترکین

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.