امور آب و فاضلاب خاورشهر

 خاورشهر

امور آب و فاضلاب خاورشهر در شرق شهرستان ری در مسیر بزرگراه امام رضا(ع)واقع است و جمعیت شهری و روستایی بالغ بر 60 هزار نفر (18 هزار و 500 نفر شهری و 41 هزار و 900 نفر روستایی) را زیر پوشش خدمات رسانی دارد.

محدوده زیر پوشش :

از شمال :  بزرگراه امام رضا(ع)
از جنوب : روستای محمودآباد
از شرق: جاده قاسم آباد
از غرب: جاده محمودآباد

دفتر امور مشترکین :

بزرگراه امام رضا(ع)- رو به روی پادگان حزب ا...- ابتدای خاورشهر – تلفن 33852021

امور بهر برداری و پست امداد :

بزرگراه امام رضا(ع)- رو به روی پادگان حزب ا...- ابتدای خاورشهر – تلفن 33853434

تعداد اشتراک زیر پوشش:

 اشتراک آب شهری:   3.437          اشتراک آب روستایی: 5.584

 اشتراک فاضلاب:1.442

 

 ماموران قرائت

 

خاورشهر

ارتباط با مدیریت امور آبفای قیام دشت با شماره 33853434 امکان پذیر می باشد.

کروکی امور مشترکین

 

آخرین به روز رسانی 24 تیرماه 1399