ناحیه3(خانی اباد)

 

130117   

ناحیه3 (خانی آباد)، بخش کامل محدوده شهرداری منطقه 19 و بخشی از منطقه16 به همراه بخش کوچکی از منطقه 17 با جمعیت شهری و روستایی بالغ بر 331 هزار و 160 نفر (278 هزار و 213 نفر شهری و 52 هزار و 947 نفر روستایی) را  زیر پوشش قرارداده است.

محدوده زیر پوشش :
از شمال : بزرگراه جوانه - خط آهن تهران،اهواز
از جنوب : بزرگراه آزادگان
از شرق: بزرگراه تندگویان
از غرب:  بزرگراه آیت الله سعیدی

دفتر امور مشترکین :

بزرگراه شهید تندگویان- جنب پل شهید حسین بصیر (لطیفی) – تلفن 55512329

امور بهر برداری و پست امداد :

عبدل آباد- خیابان رحمان- کوچه 23- تلفن 55882555

تعداد اشتراک تحت پوشش:

 اشتراک آب: 44.365              اشتراک فاضلاب: 35.400

 

خانی آباد  

ارتباط با مدیریت ناحیه3(خانی آباد) با شماره 55512329 امکان پذیر می باشد.

 

کروکی امور مشترکین

 

 خانی آباد