ناحیه4(شهرری)

2

 

این ناحیه ، کل محدوده شهرداری منطقه 20 و بخشی از منطقه 15 تهران با جمعیت ثابت شهری و روستایی به تعداد 558 هزار و 684 نفر ( 465 هزار و 827 نفر شهری و 92 هزار و 857 نفر روستایی)را زیر پوشش دارد و به دلیل خدمت رسانی به زائران  بارگاه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در واقع یک شهر  با جمعیت یک میلیون نفری را زیر پوشش خدمات دهی قرار داده است.

تعداد اشتراک:66 هزار و 875

اشتراک آب شهری: 55هزار و 418              اشتراک آب روستایی: 11هزار و 457

اشتراک فاضلاب: 46هزار و 42

محدوده عملیاتی و زیر پوشش :

از شمال : بزرگراه و کمربندی آزادگان
از جنوب : سه راه ایران ترانسفور
از شرق: تقی آباد – عباس آباد
از غرب: کمربندی بهشت زهرا

دفتر امور مشترکین :

 شهرری-خ 24متری زکریای رازی- خ یوسفی نژاد- تلفن :17-55903011

 تلفن گویای قرائت کنتور: 55932958

امور بهره برداری و پست امداد :

شهر ری –شهرک علائین – خیابان میثم ابتدای خیابان کاشانی- تلفن 33371600- 33413058

تعداد اشتراک زیر پوشش:

اشتراک آب: 56284          اشتراک فاضلاب: 41412

   

ماموران قرائت

شهرری

 

ارتباط با مدیریت ناحیه شهر ری با شماره 55901012 امکان پذیر می باشد.

 

کروکی امور مشترکین

05 شهر ری