گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS

با تلاش، کوشش و همفکری کلیه کارکنان و مدیران و با محوریت معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی؛  پژوهش، بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد و حمایت های بی دریغ جناب آقای مهندس کرمی  ریاست محترم هیأت مدیره و مدیر عامل، شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران موفق به ثبت مجدد و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در سال 1396 گردید.


50001:2011 - مدیریت انرژی
17025:2005 - مدیریت کیفیت آزمایشگاه
آموزش
1004
ایزو 10002:2014- رسیدگی به شکایات
ISO9001:2015
OHSAS18001:2007
ایزو14001-زیست محیطی
 

  

 

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.