شرکت آب و فاضلاب استان تهران/پژوهش و بهبود بهره وری/گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS

گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS

شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران دارای 8 گواهینامه سیستم مدیریتی می‌باشد،که این مهم در بهمن ماه سال 98 تمدید گردیده است.
9001

14001

45001

10002

10004

500001

10015

17025